PROJEKTI

Galerija piedalās gan starptautiskos gan vietējā mēroga projektos.