Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Guntis Strupulis Ramūnas Čeponis Elīna Titāne Juris Toropins Pašportrets Tēlniecības izstāde Gunārs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage Māra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

Latvijas Tēlnieku centra izstāde "SEJAS"

LATVIJAS TĒLNIEKU CENTRA IZSTĀDE „SEJAS”

 

 

Cilvēka sejā lasāmais allaž rada priekšstatu par personību, ir nebeidzams un neatkārtojams izziņas avots. Ikviena cilvēka seja ir spogulis, kurš caur ārējo ļauj pietuvināties iekšējās būtības slāņiem.

 

Portreta žanrs mākslā saglabājis aktualitāti jebkurā laikmetā, jebkādas politiskās varas vai vēsturiskās situācijas noteiktā apstākļu kopumā. Pašportreti, parādes portreti, individualizēti konkrētu personu vai personu grupu atveidi mākslas darbos ir tie, kuri, katrs nesot savu identitāti, iezīmē ikviena laikmeta izjūtu un kā pilntiesīgi laikabiedri turpina dzīvot cauri gadsimtiem. Šķiet, šodien portreta žanrs ieguvis īpašu interesi, izpelnoties gan sabiedrības, gan mākslinieku pastiprinātu uzmanību. Portrets ļauj atklāt laikmeta garu caur individuālo, dziļi personisko un emocionālo šķautni. Izstāde „Sejas” apvieno plašu latviešu tēlnieku loka cilvēka redzējumu. Tās ir sejas – dažādi ieraudzītas, atšķirīgi interpretētas, atklājot mākslinieku plastisko izjūtu, radošā potenciāla apvāršņus un portreta žanra piedāvātās neizsmeļamo variāciju iespējas. Izstāde parāda gan vecākās un vidējās paaudzes tēlnieku veikumu, gan jauno tēlnieku risinājumus, ļaujot izsekot dažādos laikos portreta žanrā radītiem darbiem ne tikai tēlniecības kā mākslas veida ietvaros, bet arī atsevišķu mākslinieku individuālā rokraksta attīstībā. Izpildījumi ietver gan realitātei pietuvinātus sniegumus, gan abstraktus, atjautīgus, asociatīvus traktējumus. Dažkārt tas ir precīzas izziņas rezultātā tapis detaļās niansēts sniegums vai gluži pretēji – abstrahētu formu valodā pausts vēstījums, citkārt iezīmēti vien galvenie personu raksturojošie elementi. Vienlaicīgi atklājas gan portretējamo personu, gan tēlnieku rokrakstu dažādība. Plaši variēti kompozicionālās saceres principi un virsmas apstrādes paņēmieni, akcentējot vai slēpjot materiālu dabiskās kvalitātes. Daudzveidība tāpat parādās materiālu izvēlē, tēli iedzīvināti, akmenī, metālā, kokā un stiklā, kā izteiksmes papildinātāja mērķtiecīgi izmantota krāsa.

Izstādē pārstāvēti portreti, kuru autoru vidū latviešu tēlniecības ainā labi zināmo Artas Dumpes, Aivara Gulbja, Induļa Rankas, Oļega Skaraiņa, Alvīnes Veinbahas, Evī Upenieces, Olitas Nigules un citu tēlnieku vārdi. Eksponētas arī Jāņa Strupuļa, Nellijas Skujenieces, Vinetas Kurzemnieces, Ligitas Ulmanes-Franckeviāas medaļas un ciļņi. Izstādi bagātina portretu zīmējumi. Portreta žanrs ir vadmotīvs, kurš nosaka dažādi izpildīto un idejiski daudzslāņaini pamatoto darbu vienotību.

 

Mākslas zinātniece Diāna Rutkovska