Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Guntis Strupulis Ramūnas Čeponis Elīna Titāne Juris Toropins Pašportrets Tēlniecības izstāde Gunārs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage Māra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

MAINĪGĀ DAUDZVEIDĪBA - Elīna Titāne

ELĪNA TITĀNE

"MAINĪGĀ DAUDZVEIDĪBA"

         

 

          Elīnas Titānes izstāde "Mainīgā daudzveidība" paver jaunu, netipisku  skatījumu uz keramiku un tās tehnikas pielietojumu mākslā. Tā pārsteidz ar formu dabiskumu, vieglumu un nesamākslotību. Elīna  lauž stereotipisko priekšstatu par keramikas mākslu kā šauru, neaktuālu, un  materiālu  piemērotu vienīgi  podniecībai vai dizaina priekšmetu  pagatavošanai. Keramikai ir ļoti plašas iespējas un tā spēj iet dažādus ceļus, jo mākslas virzienu robežas saplūst, transformējas, taāu   materiāls, kuram ir gadu tūkstošiem ilgas tradīcijas  arī mūsdienās spēj parādīties jaunās, aktuālas mākslas izpausmēs. Keramika apvienojumā ar tēlnieciskām kvalitātēm ir līdzeklis,  lai paustu savu izjūtu mākslā, tajā pašā laikā  ietverot sevī cieņu un toleranci pret senajām tradīcijām. Darbu ažūrais tēls spēj sniegt  grafiska zīmējuma vieglumu. Darba procesā galvenais ir izjusti veidot un izprast materiāla raksturu. Objektu tapšanas laikā dominē emociju impulsi, kuri tiek izteikti keramikas materiālā un top realizēti kā ekspresīvi, abstrakti, telpiski veidojumi. Telpisko objektu raksturu nosaka intuīcija, nevis analītisks prāts. Tiem  raksturīga savdabīga ekspresivitāte un apzināts roku un materiāla saskares tiešums, kas mālu pārvērš dzīvā, kustīgā matērijā, kura pēc dedzināšanas sastingst unikālā akmens režģī. Taāu  sastingušajam materiālam piemīt kustīga, organiska dzīvīguma dvesma. Telpisko objektu tapšana ir kā apziņas plūsma, kura materializējas mālā, porcelānā, vai akmens masā. To ņirbošais plūdums ar nelielo, savstarpēji saistīto formu niansētību, rada strukturālu atveidu, kas līdzinās nezināmiem, vai tikko atklātiem dabas veidojumiem. Daba caur mākslu ienāk urbanizētajā vidē. Iespējams, darbi kalpo kā pretmets industrializācijas  un globalizācijas laikmetam. Kā zīme vispārīgam laikmeta skatījumam. Šie Elīnas radītie objekti spēj iegūt keramikas materiālam neraksturīgu vieglumu un šķietamu neatkarību no gravitācijas spēka.Elīnai ir svarīga ir darba vizuāli  tēlojošā izteiksme , formas plastika, kopējā radītā noskaņa, izteiksmīgs un uzrunājošs tēls. Darbs ir  kā atvērta struktūra skatītāja brīvai un subjektīvai interpretācijai, tam jāsniedz mirkļa estētikas baudījus, kā arī  jāpaver jauns skatījums uz keramikas mākslas izpausmēm un iespējām mūsdienās.

 

 

Elīna Titāne