Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Skapis Akmens atmiņa Lietuvas tēlniecība Biruta Delle Pēteris Taukulis Mākslas dienas Maija Bērziņa Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muižule Turku māksla Alberts Pauliņš Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznotāji trijās paaudzēs Kirils Panteļejevs Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

DVĒSELES IEKRĀSOŠANA

Alberts Pauliņš

 

            Mākslinieks Alberts Pauliņš dzimis 1948. gada 22. augustā Krāslavas rajona Asūnes ciemā.

            Mākslas pamatus apguvis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (1966.−1970.), beidzot Koktēlniecības nodaļu. Strādājot Tukumā kino reklāmas jomā, pamazām sagatavojies glezniecības studijām. Mācījies Valsts Mākslas akadēmijā (1976.−1982.), tur beidzot Glezniecības nodaļu ar diplomdarbu ”Jaunais ceļš”. Par saviem labākajiem pedagogiem uzskata māksliniekus E. Iltneru, K. Ubānu, B. Bērziņu, vēlākajos gados arī L. Āriņu.

            Tukuma mākslinieku grupas un Rīgas republikāniskas nozīmes izstādēs sācis piedalīties jau kopš 1978. gada. Līdz šim sarīkojis 22 personālizstādes, nozīmīgākās − Rīgā Ārzemju mākslas muzejā (1989), galerijā ”G+G” (1993.), Francijas vēstniecībā (1993.), galerijā ”Daugava” (1994). Piedalījies arī trijās Latviešu mākslinieku grupas izstādēs ārzemēs Tbilisī (1984.), Hamburgā (1991.) un Šeselē (1993.).

            Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1990. gada.

 

            ”Dažkārt visvienkāršākais triepiens ir piepildīts ar jēdzienisku bagātību un garīgu kodu, lai paustu filozofisku vai alegorisku domu kristietiskā izpratnē. Mēdz parādīties arī Tukuma vecpilsētas seja, jautras krāsu rotaļas, īpaši ziedu gleznojumos, un nereti ieskanas arī pa tumšai notij.

A. Pauliņš nekopē dabu. Gleznojot viņš domā par vispārcilvēcīgām un mākslinieciskām lietu sakarībām, par savu ”es” šajā kopumā, par vēstures patiesībām, Bībeles patiesībām un dzīvi.”

Andrejs Ģērmanis