Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Rudens 2006 Skats no augšas Ģirts Bišs, Modris Brasliņš - 21 Ieva Sara Breikša Līga Jukša Vitolds Kaāerovskis Kuršu kāpas Keramikas simpozijs Nikolajs Breikšs Tekstils+X Jānis Kupčs Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasiļjeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

Jauno mākslinieku izstāde SKATS NO AUGŠAS

Mākslinieki savienojieties!

 

No 10. līdz 30. aprīlim Mākslinieku Savienības galerijā Mākslas dienu ietvaros notiek Jauno mākslinieku izstāde SKATS NO AUGŠAS

Izstādes pieteikumā rakstīts: ,,Skatījums no augšas ir ierosinājums lietas apskatīties no cita skatījuma, no augstāka, nekā mēs ikdienā esam pieraduši. Ierosinājumam šai izstādei kalpoja jauna mākslinieka Artūra Vītiņa darbs ar Raiņa pieminekli. Tas ir ierosinājums skatīt lietas tā kā tās ir skatījis Rainis, kā tā skata kultūras darbinieki ar plašu skatījumu, vairāk uzmanības veltot jēgas jautājumiem.

Šī izstāde ir ierosinājums jaunajiem māksliniekiem ķerties vērsim pie ragiem.

Šie darbi ir nopietni, mierīgi un to autori atbilst mākslinieku statusam. Darbi ir kvalitatīvi. Vērojumi, ikdienas īstenības pētījumi ir rūpīgi un sirsnīgi. Vērtību meklēšanā ievērojamāko lomu spēlē, šīs izstādes ieguvumi-Maija Muižniece, Laura Ozola, Artūrs Vītiņš, Malvīne Vīgnere, Rasa Jansone un Kristīne Luīze Avotiņa,,.

Darbi ir profesionāli, vai tas ir jau pietiekoši? Ja jaunais mākslinieks spēj gleznot tik pat labi kā vecie, vai ir jau pietiekoši? Vai ir pietiekoši, ja jaunie ir tik pat labi amatnieki? Nē, nav. Nepieciešams spēcīgāks tvēriens, kaislīgāka savas patiesības aizstāvēšana, savas misijas apzināšanās. Nepieciešama ir vēlēšanās rast atbildes uz jautājumiem: Kāpēc ir nepieciešama māksla? Vai tas ir rafinēts bizness? Kultūrkapitāla projektu līdzekļu atstrāde? Valsts reprezentācija? Nepieciešama ir savas nozīmības apzināšanās. Nepieciešama ir mākslas nozīmības apzināšanās. Plašs skatījums.

Izstādes ietvaros notiek jauno mākslinieku apvienības dibināšana. Varbūt pietiek ar atsevišķām grupām? Atkristu visa strīdēšanās. Varbūt būtu pietiekoši, ja jauno mākslinieku uzdevums būtu savu interešu, nevis kopējo sabiedrības interešu aizstāvēšana. Vispārcilvēcisko vērtību saglabāšana.  Šo uzdevumu veikšanai spēks ir tikai kopībā. Jaunais  mākslinieks Pēteris Šmits saka: ,,Svarīga ir kopības sajūta,,. Tas visiem skaidrs. Spēks ir tikai kopībā. Artūrs Vītiņš domā par kultūras lomas stiprināšanu . ,, Svarīga ir iesaistīšanās valsts jautājumos, kā arī indivīda sevis izzināšana, iedvesmošana, attīstīšana un apgaismošana,,. Baiba Šime raksta: ,,Nepieciešami ir pētījumi.,,  Nopietni, pamatoti pētījumi, kas varētu pamatot kultūras lomu. Vai tādi mums ir? Vai menedžmenta speciālisti var to veikt? Vai filozofi to var veikt? Sandra Undzēna raksta: ,,Mākslā jābūt ideālisma bacilim.,, ,,Tai jābūt audzinošai dvēseli dziedinošai,, , saka Ieva Sāra Breikša.

 

Aija Zariņa