Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Rudens 2006 Skats no augšas Ģirts Bišs, Modris Brasliņš - 21 Ieva Sara Breikša Līga Jukša Vitolds Kaāerovskis Kuršu kāpas Keramikas simpozijs Nikolajs Breikšs Tekstils+X Jānis Kupčs Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasiļjeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

2006. gada izstāžu plāns "LMS Galerija"

Februāris-Aprīlis 

02.02. - 08.04.

"Rudens" izstāde - I,II, III daļa; kurators Ivars Poikāns

Aprīlis

10.04. - 30.04.

Jauno mākslinieku izstāde "Skats no augšas"; kuratore Aija Zariņa

Maijs

03.05. - 17.05.

Mākslinieku Ģirta Biša un Modra Brasliņa izstāde "21"

Maijs-Jūnijs

20.05. - 02.06. 

Mākslas dienu izstāde - jaunās gleznotājas Ievas Sara Breikšas personālizstāde "Cik labi ir manā sapņu zemē!"

Jūnijs

05.06. - 30.06.

Jaunās gleznotājas Līgas Jukšas personālizstāde "Aiz horizonta"

Jūlijs

03.07. - 15.07.

Klasiķa, gleznotāja Vitolda Kaāerovska personālizstāde

Jūlijs-Augusts

17.07. - 10.08.

Nidas gleznu kolekcijas izstāde "Kuršu kāpas", kurators Sauļus Kropis (Lietuva)

Augusts

13.08. - 22.08.

Starptautisks keramikas simpozijs "Dialogs 2006", kuratore Ženija Loginova

Augusts-Septembris

28.08. - 15.09.

Klasiķa, gleznotāja Nikolaja Breikša personālizstāde

Septembris-Oktobris

18.09. -06.10.

Tekstilmākslas asociācijas izstāde "Tekstils + X"; kuratore Aija Baumane

Oktobris

09.10. -30.10.

Mākslinieka Jāņa Kupāa personālizstāde "Kuģu vēderi"

 

Novembris

3.11. - 25.11.

Klasiķes, grafiķes Dzidras Ezergailes personālizstāde - "Pārveidu dažādība"

Novembris-Decembris

27.11. - 05.12.

Azerbaidžānas gleznotāja Imrana Nuralijeva personālizstāde, organizē Vides Aizsardzības klubs

Decembris-Janvāris

8.10.2006. - 13.01.2007.

Mākslinieces Solveigas Vasiļjevas personālizstāde "Nezona. Skaistums"