Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 LMS muzeja izst?de Prezidenti Starptautiskais grafikas festiv?ls Printmaking IN Izst?de Indr?nu oi, apokalipses j?tnieks un las?tprasme LMS muzeja izst?de Gark?jce? L?vas Blumfeldes person?lizst?de Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot LMS virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Izst?des 2021

 

04.09.2021.- 02.01.2022.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja

izst?de “Prezidenti”

 

 

22.07.2021.-22.08.2021.


 

Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN”

 

19.06.2021.- 19.08.2021.

 

 

Gleznot?ja J??a Purcena un t?lnieka Igora Dobi?ina

izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme”

 

07.06.2021.- 11.07.2021.


 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?de

“GARK?JCE?Š”

 

07.06.2021.- 11.07.2021.

 

L?vas Blumfeldes person?lizst?de 

"LAIVA. PATIES?BAS SATURU MEKL?JOT"


 

17.04.2021.- 20.06.2021.

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de

“M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80”

www.makslasdienas.lv