Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdzētie II Mākslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. JŪRA. LIETUVA Kailums Jūga māksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SUŅI Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

Rozenbergs

 

Fragments no Egīla Rozenberga gobelēna "Cilvēks un daba", jaukta tehnika, 1985

 

 

Izstāde „SAULES APMIRDZĒTIE II”

Latvijas Mākslinieku savienības galerijā līdz 2014.gadā 8.aprīlim.


 

Izstāde „SAULES APMIRDZĒTIE II” ir Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāžu cikla „SAULES APMIRDZĒTIE” otrā ekspozīcija, kurā vērojami 20.gadsimta 70.-80.gadu mākslinieku aktīvie meklējumi glezniecības un tekstilmākslas dimensiju paplašināšanā. 

 

LMS muzeja izstāžu cikla „SAULES APMIRDZĒTIE” mērķis ir parādīt 20.gs.60.-80.gadu augstvērtīgo darbu māksliniecisko kvalitāti un mākslas atšķirīgo stilistiku.


Ekspozīcijas dizains: tēlnieks, LMS prezidents, Igors Dobičins

                            gleznotājs Jānis Purcens

 

 

 

Tekstilmākslas ekspozīcijā vērojama 20.gs.70.-80.gadu tās vērienīgā izpausme: lielizmēra gobelēni, kuri pauž tā laika iespējas: gan daudzveidīgās tehnikas, gan atšķirīgais saturs, gan variācijām bagātā stilistikas izpratne. Tekstilmākslas loma sāka nostiprināties 1961. gadā, kad Valsts Mākslas akadēmijā (tagad. Latvijas Mākslas akadēmija) izveidoja Jaunās Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu, kuru ilgus gadus vadīja mākslinieks Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 20.gadsimta 70.gados šīs nodaļas absolventi sevi gribēja pieteikt kā radošu, spēka pilnu un „bez robežām” esošu jauno paaudzi. Ekspozīcija atklāj daudzveidīgo mākslas ainu un katra mākslinieka individuālos meklējumus: gan stilistiski dažādās figurālās kompozīcijas (Egils Rozenbergs, Aina Muze, Viesturs Bērziņš), gan smalki tonālie salikumi (Kristīne Pasternaka), gan dekoratīvie risinājumi (Zenta Logina un Elīza Atāre, Marija Karkovska un Aldis Karkovskis), gan latviskās dzīvesziņas caurstrāvojums (Aija Baumane, Astra Rubene). Izstādes tekstilmākslas ekspozīcija ir kā „buras bez kuģa”. „Buras” – tik izteiksmīgi, vareni un vērienīgi ir darbi, kuri pateicoties tā laika „kuģim” – varas uzstādījumiem un LPSR Mākslas fonda komisijās esošo mākslinieku izpratnei, ir saglabājušies un tagad atrodas LMS muzeja kolekcijā.


Trīs ekspozīcijas atklāj 20.gs.70.-80.gadu glezniecības spēcīgo varenību, kurā raugoties var tikai apbrīnot dažādo autoru savdabīgo krāsu izvēli un tonalitāti, formu stilizāciju un dabas dažādo interpretāciju. Ekspozīciju daudzveidīgajā autoru klāstā, īpaši jāpievērš uzmanība tā laika jauno autoru: Helēnas Heinrihsones, Ivara Heinrihsona darbiem, kuros var saskatīt viņu māksliniecisko meklējumu aizsākumus, kas veiksmīgi attīstīti un pilnveidoti vēlākajā daiļradē. Turpat līdzās klusās dabas un ainavas, kas caurstrāvotas ar Induļa Zariņa sulīgo kolorītu un Imanta Vecozola smalkie tonālie risinājumi, Birutas Delles paralēlā realitāte sirreālistiskā stilistikā un Valdas Mežbārdes mākslīgi stīvinātā realitāte. Katrs darbs atklāj vai slēpj kādu radošu jautājumu, kas skatītāju aizrauj intensīvā atbilžu meklēšanā.


Izstāde „SAULES APMIRDZĒTIE II” aicina līdzpārdzīvot 20.gs.70.-80.gadu mākslas dinamiskos procesus, kuri dažādo autoru darbos vērojami ekspozīcijā, kas izveidota pārlūkojot Latvijas Mākslinieku savienības muzeja bagātīgo krājumu. 


Mag. art. Baiba Guste

 


 

pasternaka

 

Kristīne Pasternaka (1952)

"Putnu biedēkļi". Vilna, lins, 1988

 

 

Heinrihsons

 

Ivars Heinrihsons (1945)

"Skrējiens". Audekls, eļļa, 1978