Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

2016. GADS


 

13.01. - 14.02.2016.

 

 

   Starptautiska vizu?l?s m?kslas izst?de

   "RUDENS 2015 / BARIK?D?M 25"

 

 

 

 

15.04. – 15.05.2016.

 

   „M?KSLAS DIENAS 2016. PAŠPORTRETS. IDENTIT?TE”

 

 

 

 

22.08. – 18.09.2016.

 

   M?ra Upzara person?lizst?de

   „VAKARA PASTAIGA”

 

 

22.09. – 09.10. 2016.

 

   Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains

 

 

13.10. – 02.11.2016.

 

   Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

   “PINGPONGS.  IDEJU SASP?LE”

 

 

26.10. – 13.11.2016.

 

   Anete Kalni?a

   Izst?de “13 NOSKA?AS”

 

 

16.11. – 18.12.2016.

 

   41. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

   “RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?”