Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 M?kslas dienas 2015. M?KSLAS K?ADA Kur paliek cilv?ks? T?lniec?bas izst?de "T-FAKTORS" Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

2015. GADS

 

 

15.12.2014. –

06.02.2015.

 

 

   39. IKGAD?J? VIZU?L?S M?KSLAS IZST?DE

   “Rudens 2014. MELNIE SU?I”

 

 

 

 

15.04. – 17.05.2015.

 

   „M?kslas dienas 2015. M?KSLAS K?ADA”

 

 

 

 

08.07. – 29.07.2015.

 

 

   LMS muzeja darbu izst?de

   „Kur paliek cilv?ks?”

 

 

 

 

 

 

07.11. – 06.12.2015.

 

   T?lniec?bas izst?de "T-FAKTORS"