Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdz?tie II M?kslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. J?RA. LIETUVA Kailums J?ga m?ksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SU?I Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

2014. GADS


 

 

   „Rudens. N?kotne s?kas šodien”

 

 

04.02. – 18.02.2014.

 

   M?kslinieku grupas KOKONS izst?de

„Neredzama gaisma”

 

 

... – 08.04.2014.

 

   LMS muzeja izst?u cikla „SAULES APMIRDZ?TIE” otr? ekspoz?cija

   „SAULES APMIRDZ?TIE II”

 

 

15.04. – 18.05.2014.

 

   M?kslas dienas 2014. DIALOGS

 

 

20.05.  15.06.2014.

 

   Lietuvas m?kslinieku asoci?cijas Tiltas izst?de

   "BALTIJA. J?RA. LIETUVA"

 

 

20.06. – 11.07.2014.

 

   Ja?a Rozent?la R?gas M?kslas vidusskolas audz?k?u

   kvalifik?cijas darbu izst?de „KAILUMS”

 

 

21.07. – 05.10.2014.

 

   LMS muzeja izst?u cikla „SAULES APMIRDZ?TIE” treš? ekspoz?cija -

   keramikas kolekcijas izst?de “J?GA M?KSLA”

 

 

 

 

08.11. – 18.11.2014.

 

   LMS muzeja glezniec?bas kolekcijas izst?de

   “PORTRETS”

 

 

21.11. – 11.12.2014.

 

   Starptautisks m?kslas projekts

   “ARTRANZIT”

 

 

15.12.2014. –

06.02.2015.

 

 

   39. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

   “Rudens 2014. MELNIE SU?I”