Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 ?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl? M?kslas dienas 2013. M?KSLINIEKA MONOLOGS Saules apmirdz?tie I Rudens. N?kotne s?kas odien Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

2013. GADS

 


 

 

 

02.04. - 14.04.2013.

 

   Starptautiska glezniec?bas izst?de

   "?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl?"

 

 

15.04. – 19.05.2013.

 

   „M?kslas dienas 2013. M?KSLINIEKA MONOLOGS”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11. – 07.12.2013.

 

   LMS muzeja izst?u cikla „SAULES APMIRDZ?TIE” izst?de

   „SAULES APMIRDZ?TIE I”

 

 

20.12.2013. –

01.03.2014.

 

 

   „Rudens. N?kotne s?kas šodien”