Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Balss no nekurienes Lietuvas mākslinieku izstāde Mākslas dienas 2012. VIZUĀLĀ VIRTUALITĀTE Snobu tabors 14. Latvijas medaļu mākslas triennāle Mana Gleznotāja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izstāde "Lidojums" Tēlniecība. No Terpja līdz Mazūrijam Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

BALSS NO NEKURIENES

 

„Medaļa ir mazs piemineklis mūžībai” – tā savulaik teicis latviešu tēlniecības vecmeistars un nacionālās tēlniecības skolas pamatlicējs Teodors Zaļkalns, norādot uz koncentrētu monumentālas izjūtas ietilpināmību neliela formāta darbā.

 

Izstādē „Balss no nekurienes” parādīti 20. gadsimta 60. – 90. gadu mazo formu tēlniecības darbi un medaļas, atklājot šī laika posma tēlniecības paradigmas, to meklējumu un stilistisko ieviržu loku, kas mūsdienu tēlniecības kontekstā iegūst attālinātu ieceres un izpildes variējuma izjūtu.

Latviešu mākslinieku intereses medaļu mākslas jomā jau kopš tās pirmsākumiem saistījušās ar tēlniecisko principu apguvi, kurā rodams tēlniecības aktuālo ieviržu atspoguļojums. Latvijas medaļu mākslas rašanās saistāma ar latviešu profesionālās mākslas vēstures posmu, kad medaļas veidojuši latviešu tēlniecības vecmeistari – Teodors Zaļkalns, Emīls Melderis un Kārlis Zemdega.

Padomju perioda sākumposmā un vēl 60. gados tēlnieku interese par medaļu mākslu bija epizodiska, autoru darbošanās nelielos formātos – fragmentāra. Pievēršanās mazajām formām un medaļu mākslai īpaši aktualizējās 70. gadu posmā, rodot tam laikam neierastus formu plastiskas risinājumus un subjektīvi virzītas izpausmes. Nelielie izmēri pieļāva individuālo rokrakstu dažādošanos, kā arī emocionālāk un personiskāk tvertu motīvu interpretācijas tēlniecības materiālos. Nākošajās desmitgadēs turpinājās medaļu mākslas un mazo formu tēlniecības attīstība, līdz pat mūsdienām pastāvot kā patstāvīgām mākslas ievirzēm.

 Izstādē „Balss no nekurienes” pārstāvētas tā laika vecākās paaudzes tēlnieku Rūdolfa Aldera, Jāņa Zariņa un Kārļa Baumaņa medaļas. Kopš 70. gadu vidus medaļu mākslā aktīvi darbojas Jānis Strupulis, kura sniegumu raksturo uz neitrāla medaļas fona filigrāni izstrādāts cilnis. Latvijas medaļu mākslas attīstības ainā novatoriskā mākslinieka Bruno Strautiņa darbos atklājas netradicionāli tēmu skatījuma rakursi un formveides meklējumi. Nozīmīga loma noteiktās latviešu medaļu mākslas attīstības cēlienā bija izstādē pārstāvēto autoru lokam – Valentīnai Zeilei, Ligitai Ulmanei-Franckeviāai, Vijai Mikānei, Valērijai Mickēviāai, Mārai Mickēviāai, Laimdotai Griķei, Ugam Dravai, Guntai Zemītei. Ar Jura Mauriņa, Jāņa Karlova, Aivara Gulbja, Harija Fišera, Andra Vārpas, Igora Dobiāina un citu tēlnieku mazo formu plastiku samērā izvērsti raksturots mazo formu tēlniecības 70. – 90. gadu virzības posms.

 

Izstādes kuratore

Mag. art. Diāna Rutkovska

 

 

Harijs Fišers

 

H.Fišers "Sasniegsim!". Alumīnijs, 45x18x16, 1979.

 

 

Igors Dobičins

 

I.Dobičins "Formas". Bronza, 20x21x17, 1986.

 

 

Anna Zabeļina

 

A.Zabeļina "Saudzēsim zemi!III". Bronza, 6x9, 1985.