Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka Īra Rozentāle Irīna Vorkale, Ilze Muceniece Diāna Adamaite Mākslas Dienas Juris Ģērmanis Mārīte Kluša Juris Utāns Lolita Zikmane Talsu Krūmu grupa LMS muzeja krājuma izstāde Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBAS MUZEJA KRĀJUMA IZSTĀDE

 

 

 

 

No 2011. gada 18. oktobra līdz 12. novembrim Latvijas Mākslinieku savienības galerijā apskatāma Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma izstāde “Shot”. Izstādē eksponēti 20. gadsimta 60. – 90. gadu lielformāta glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi.

 

    20. gadsimta 60. – 70. gadu mija bija laiks, kad nozīmi Latvijas mākslā sāka zaudēt Padomju savienībā valdošās ideoloģiskās prasības un oficiālās mākslas pamatnostādnes. Arvien izteiktāki kļuva centieni izvairīties no naturālistiska izteiksmes veida un tēlojuma tematiskuma, kas veicināja meklēt individuālas izteiksmes iespējas, paplašināt tēmu loku un rast formveides paņēmienu variācijas. Palielinoties informācijas apmaiņai, radās iespējas iepazīt un adaptēt lokālās radošās dzīves ainā Rietumu mākslā valdošās tendences. Mākslā palielinājās nosacītības, dekorativitātes un tēla vispārinājuma principi, pašvērtību ieguva faktūra, ekspresija krāsu un formu sabalsojumā. Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma izstāde “Shot” sniedz ieskatu to autoru daiļradē, kuri sava laika mākslas kontekstā uzdrošinājās izmantot netradicionālus izteiksmes līdzekļus un sniegt no tiešajā realitātē rodamām formām abstrahētu, personiski interpretētu pasaules redzējumu. Ekspozīcijā glezniecību pārstāv Ojāra Ābola, Lidijas Auzas, Borisa Bērziņa, Jāņa Pauļuka, Rūdolfa Piņna, Leonīda Mauriņa, Helēnas Heinrihsones, Ivara Heinrihsona, Aijas Zariņas un citu autoru  darbi. Aplūkojamas Ojāra Pētersona un Andra Brežes  “supergrafikas”, kā arī Emīla Meldera, Laimoņa Blumberga, Jāņa Aivara Karlova, Ojāra Arvīda Feldberga, Ojāra Breģa un citu tēlnieku skulptūras. Daudzas no tolaik apgūtajām formrades metodēm un idejiskajām atziņām saglabā aktualitāti arī mūsdienu radošajā telpā.

Izstādes kuratore Diāna Rutkovska 

  

 

 

 

Ojārs Ābols

Ojārs Ābols "Darba galds" (1982)