Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Linda Kozule Biruta Stafecka Īra Rozentāle Irīna Vorkale, Ilze Muceniece Diāna Adamaite Mākslas Dienas Juris Ģērmanis Mārīte Kluša Juris Utāns Lolita Zikmane Talsu Krūmu grupa LMS muzeja krājuma izstāde Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

Irīnas Vorkales un

Ilzes Mucenieces izstāde

"Nepastāvīgā mājvieta"

 

 

   Uzlabojot vienu stūrīti visumā, pilnīgi droši var uzlabot sevi pašu, attīstīt un pilnveidot savu personisko iekšējo pasauli, garīgumu un sekojot tam, savu glezniecību. Divu atšķirīgu gleznotāju, divu tēmu, motīvu, divu izteiksmes līdzekļu un  māksliniecisko rokrakstu izstāde. Tomēr esam no vienas paaudzes, mūs vieno glezniecības intuitīvais pirmsākums. Intuitīvais mākslinieka iekšējais meklēšanas gars. Pazīstam šo nemieru, kas urda un neļauj mierīgi dzīvot! Prāts ir praktiskajai dzīvei piemērota domāšanas forma. Intuīcija. Tieši ar intuīciju kā ar taustes palīdzību iespējams atrast būtisko dzīvē, it kā satvert dzīves sirdspukstus. Un vērojošais. Motīvu meklējumi apkārtējā dabā un cilvēku dzīvē. Vēlme izteikt sev svarīgo, iedziļinoties cilvēkos, un dabas parādībās, trauslās noskaņās. ,,Var iedziļināties šķietami necilās dzīves parādībās un atklāt dzīves noslēpumu būtību”(Pēteris Postažs). Irīna pievēršas sievietei sadzīviskās situācijās, kas iegūst vispārinājumu un pārvēršas liriskos, brīnumainos tēlos un noskaņās bagātās klusajās dabās. Irīna savus darbus glezno smalki izstrādātās akrila un akvareļu tehnikās. Es izmantoju dabas motīvu. Cilvēka figūra organiski iekļaujas kompozīcijā, kopīgi veidojot mākslas tēlu, piemēram, gleznās ,,Paradīzes dārzs”, ,,Zaļš”. Latvijas daba kalpo man kā iedvesmas avots, es gleznoju jūru, Gauju, ceļu, rudeni, naktsvijoli, ,,Zilā karoga pludmali”. Un tiecos ieraudzīt neparasto, pārdabisko- eņģeli, Paradīzes dārzu, masku, ,,pērļu māti”. Mani darbi gleznoti eļļas, akrila un pasteļglezniecības tehnikās.

        Ilze Muceniece

 

 

Ielūgums